Differentiële leverfunctiebepaling met behulp van de trombotest van Owren

Onderzoek
Hemker, H.C., Meer, J. van der en Loeliger, E.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1965;109:646-52