Diagnose in beeld (248). Een meisje met gezwollen wangen

Wat is de diagnose?
P.L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2221
Abstract
Download PDF

Casus

Een meisje van 11 jaar werd verwezen naar de kinderarts vanwege een gezwollen gelaat. Zij was sedert 4 dagen ziek met verhoging tot 38°C, hoofdpijn en anorexie. Bij lichamelijk onderzoek werd een hangerig meisje gezien met beiderzijds een duidelijke zwelling van het gebied tussen oor en kaakhoek (figuur a). De zwelling was gevoelig bij palpatie. De rectaal gemeten lichaamstemperatuur was 39,3°C. Op grond van het klinisch beeld werd gedacht aan de bof. Het meisje was echter wel gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). In het bloed werd bofspecifiek immunoglobuline M aangetoond, hetgeen het vermoeden bevestigde dat patiënte de bof had. Er werd een expectatief beleid ingesteld; enkele weken later was de zwelling geheel verdwenen (zie figuur b). Complicaties deden zich niet voor. Sinds de invoering van de BMR-vaccinatie is de bof zeldzaam geworden. Deze casus illustreert dat ondanks de BMR-vaccinatie incidentele gevallen van de bof nog steeds voorkomen. Elk jaar worden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu enkele gevallen gemeld: tot en met week 16 van dit jaar waren er 8 meldingen uit virologische laboratoria (www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/index.html; doorklikken op ‘virologische overzichten’).

Diagnose

De bof (parotitis epidemica).

Auteursinformatie

Isala Klinieken, Amalia Kinderafdeling, Postbus 10.500, 8000 GM Zwolle.

Contact Hr.dr.P.L.P.Brand, kinderarts (p.l.p.brand@isala.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties