Dexamethason bij ernstige covid-19

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4615

artikel

Nieuws in beeld
 
Nieuws in beeld |  

Sterftepercentages en relatief risico (RR) op overlijden binnen 28 dagen van covid-19-patiënten die dexamethason versus standaardzorg kregen, onderverdeeld naar de wijze van beademingsondersteuning op het moment van randomisatie. Onderzoekers uit Oxford claimden ruim een maand geleden al dat de resultaten van hun studie naar dexamethason hoopgevend waren. Inmiddels is het tussentijdse rapport dan ook echt gepubliceerd.

De patiënten kregen gedurende 10 dagen 1 dd 6 mg oraal of intraveneus dexamethason of standaardzorg. In totaal (a) overleden binnen 28 dagen na randomisatie 482 patiënten uit de dexamethasongroep (22,9%) en 1110 van de patiënten die standaardzorg ontvingen (25,7%). Vooral de patiënten die mechanische beademing nodig hadden (b), hadden baat bij de behandeling met dexamethason: in die groep was het sterftepercentage respectievelijk 29,3% versus 41,4% in de groep met standaardzorg. Bij patiënten die zuurstof kregen toegediend (c) was dit effect minder sterk, maar nog steeds aanwezig: respectievelijk 23,3% versus 26,2%. Patiënten die geen beademingsondersteuning kregen (d), hadden geen baat bij behandeling met dexamethason (resp. 17,8% vs. 14,0%) (bron: N Eng J Med. 2020; online 17 juli).

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Mogen we dit artikel niet evengoed bij de stapel der 'chloroquine'-COVID-19 'wetenschappelijk' onderzoeken gooien?

Goed, dexamethasone is zinvol bij ernstige longpathologie; hoe ernstiger, hoe meer het potentIële nut van corticoïden.  Wisten we dat niet al héél érg lang?  Heeft dit onderzoek iets bijgebracht of gewijzigd in onze behandelingsstrategie bij longpathologie?  Hebben we gewacht op dit artikel om corticoïden te geven aan onze patiënten met ernstige longpathologie?

Als dit artikel iets had willen bijdragen aan onze kennis over een wetenschappelijk correcte behandeling van COVID-19 pathologie dan had het een vergelijkend dubbelblind onderzoek horen te zijn tussen een behandeling met dexamethasone en een ander corticoïd. 

Zou er iemand zéér verrast zijn geweest als er helemaal geen statistisch relevant verschil was vastgesteld?

Gooi maar bij de chloroquine stapel. Die wordt ondertussen véél hoger dan de COVID-19 'wetenschap' waar wél voldoende evidentie met peer review voor bestaat.

Rudy Faelens, huisarts