Denkbeeldige schending van het beroepsgeheim

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:187