De ziekte van Parkinson.
Open

Media
26-08-1986
J.M. Keppel Hesselink en L.J. Endtz
J.M.Keppel Hesselink, De ziekte van Parkinson. Een medisch-historische analyse van de begripsontwikkeling in verband met de ziekte van Parkinson vanaf 1817 tot 1961. (Oorspronkelijk proefschrift.) (Filosofie en geneeskunde, deel 2.) 326 bl., fig. Kerckebosch, Zeist 1986. Prijs: ingen. ƒ 49,50.

De geschiedenis van de geneeskunde mag zich in een stijgende belangstelling verheugen, niet alleen van ...