De wijze van overbrenging der Indische kala-azar

Onderzoek
Swellengrebel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1220