De verordening der gemeente Maastricht, van 4 September 1866, op het ontsmetten en reinigen van woningen bij het ontstaan van epidemische ziekten aldaar

Onderzoek
Ali Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1867;11:241-2