De verhouding van stikstof en zwavel in de stofwisseling

Onderzoek
Staal, J.Ph.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:98