De prijs van succes

Pieter van Eijsden
Pieter van Eijsden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B1995

artikel

Soms lukt het ons om daadwerkelijk iets te doen aan een probleem. Dit succes is vaak van korte duur. We hebben telkens weer last van onbedoelde neveneffecten en onverwachte ontwikkelingen. Dit is een rode draad die door dit nummer loopt.

Het kan bijvoorbeeld lukken om een depressieve patiënte te genezen met antidepressiva (D6280, D6217), maar wat als deze vrouw nu zwanger wil worden? De occulte liesbreuk was een diagnostische uitdaging tot we deze met echo goed in beeld konden brengen. Nu lukt het zo goed, dat we niet meer weten welke hernia’s nou klinisch relevant zijn (D6009). Eén van de grootste succesverhalen in de geneeskunde van de afgelopen decennia is de ontdekking en behandeling van Helicobacter pylori. Nu krijgen we het bericht dat deze bacterie verontrustende resistentie begint te vertonen (D6434).

‘We zien telkens weer onbedoelde neveneffecten’

Ook voor deze problemen zijn weer oplossingen, maar daarvoor is eerst goed onderzoek nodig en goede weging van het bewijs. Als we dan iets gaan implementeren, moeten we vooral ook over onbedoelde neveneffecten nadenken en onverwachte ontwikkelingen meenemen. Zo blijven we bezig.

Dat nemen wij vrij letterlijk bij het NTvG. We blijven bezig met het publiceren van alle onderdelen van deze cyclus. Van de identificatie van problemen tot mogelijke oplossingen. Van de onderzoeken zelf tot het debat daarover. Van de rapportage van het succes tot de rapportage van het falen. Zo hopen we een klein beetje bij te dragen aan een steeds betere zorg.

Ook interessant

Reacties