De nabloedingen bij de zoogenaamde kunstmatige bloedeloosheid volgens Esmarch

Onderzoek
Schoemaker, A.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:277-96