De kweek van dysenterie-amoeben

Onderzoek
Swellengrebel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1546-7