De invloed van methylfenidaat op de werking van anticonvulsiva en van ethyl-biscoumacetaat

Onderzoek
Posthumus Meyjes jr., F.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:32-3