De invloed van jodiumpraeparaten op de metamosphose van salamanderlarven

Onderzoek
Stuurman, F.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:705