De invloed van de afscheiding van maagsap op het voorkomen van ammoniak in de urine

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1912;56:377-8