De Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps van de Wereldgezondheidsorganisatie

Opinie
G.J. Lankhorst
J. Halbertsma
M.W. de Kleijn-de Vrankrijker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:212-3

Zie ook het artikel op bl. 215.

Voor ziekten die niet met volledige genezing of de dood eindigen, maar met een resttoestand in de vorm van functionele beperkingen, geeft de medische diagnose vaak geen enkele indicatie over de aard en ernst van de gevolgen die de persoon in het dagelijks leven ondervindt. Iemand kan na een contusio cerebri en multipele fracturen geheel herstellen zonder restverschijnselen. Daarentegen kan hij of zij ook geheel afhankelijk van hulp blijven.

Om die reden werd door de Wereldgezondheidsorganisatie de noodzaak gevoeld een classificatie te ontwikkelen van de gevolgen van ziekte als aanvulling op de Classificatie van Ziekten.12 De Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps (ICIDH, naar de Engelse titel International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) werd in 1980 gepubliceerd.34 Deze classificatie bevat een belangrijk ordeningsprincipe voor de gevolgtoestanden van ziekte.

Beschrijving van de icidh

De ICIDH bestaat uit drie…

Auteursinformatie

Jan van Breemen Instituut, Centrum voor Reumatologie en Revalidatie, Dr.Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam.

Dr.G.J.Lankhorst, revalidatie-arts.

Nationale Raad voor Volksgezondheid, Secretariaat van de Werkgroep Classificatie en Coderingen, Zoetermeer.

Mw.drs.J.Halbertsma, socioloog.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijswijk.

Dr.M.W.de Kleijn-de Vrankrijker, socioloog.

Contact dr.G.J.Lankhorst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties