De gevaren, waarmede de gezondheid van den mensch door zieke huisdieren wordt bedreigd, en de middelen om die te bestrijden

Onderzoek
Ali Cohen, L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:447-8