De Esmarch'sche afsnoeringsmethode

Onderzoek
Hanlo, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1874;18:566-7