Publicaties en persoonlijke ontboezemingen van C. Winkler

De eerste hersenoperaties in Nederland

Perspectief
Jan van Gijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B158
Abstract

Samenvatting

De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bezit enkele brieven van de psychiater en latere hoogleraar dr. C. Winkler te Utrecht, in de periode 1890-1893 geschreven aan dr. C.C. Delprat, huisarts en privaatdocent voor zenuwziekten te Amsterdam, tevens ‘redacteur-gérant’ van het Tijdschrift. De brieven bevatten onder meer persoonlijke uitlatingen over twee van de eerste hersenoperaties die in Nederland plaatsvonden, en over een meetmethode om te bepalen waar de verschillende hersenwindingen onder de schedel gelegen waren. De beide ziektegeschiedenissen en de methode voor de plaatsbepaling beschreef Winkler ook in het Tijdschrift. Het grootste probleem bij de operaties was het lokaliseren van ziektehaarden in de hersenen op louter klinische gronden.

Auteursinformatie

Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.dr. J. van Gijn, curator medisch-historische bibliotheek (j.vangijn@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Dr. S.E. van ’t Hof, hoofdredacteur Maandblad Geestelijke volksgezondheid, maakte de auteur opmerkzaam op het bestaan van de brieven. Eerdere versies van dit artikel werden van kritisch commentaar voorzien door drs. E. Verstraete, arts in opleiding tot neuroloog, en drs. C.A. van Gijn-Roeterink, huisarts.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 november 2008

Ook interessant

Reacties