De beteekenis van de schildklier voor de vorming van enzymen in het lichaam

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1912;56:237-8