De behandeling van de verouderde aangeboren heupontwrichting volgens Lorentz

Onderzoek
Havinga, L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1923-4