Dagbehandeling in het verpleeghuis: de druk van de ketel in het gezin

Klinische praktijk
H.J.M. Cools
M.J.M. Nuijens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2057-9

‘De eerste 25 jaar was wennen, de tweede 25 jaar wisten we niet beter, en de derde 25 jaar hadden van mij niet gehoeven.’

Man op zijn 75-jarige trouwdag

Dames en Heren,

Acuut optredende en chronisch verlopende ziekten kunnen ernstige moeilijkheden in het gezin, met name in het huwelijk, veroorzaken. Ongeveer 58 van de Nederlanders woont in gezinsverband. Het aantal gehuwden neemt echter gestaag af: waren in 1975 nog 49,1 van de mannen en 48,4 van de vrouwen gehuwd, in 1987 waren deze percentages respectievelijk 47,1 en 46,5, en in 2000 zullen deze percentages waarschijnlijk 45,5 en 44,2 zijn.1 Het percentage Nederlanders dat in 1987 een beperkte gezondheidstoestand ervoer, was bij 20-44-jarigen 11,2, bij 45-64-jarigen 29,3 en bij 65-plussers 37,8.1 De moeilijkheden kunnen dus jongeren maar vooral ouderen treffen en kunnen leiden tot kort of lang durende hulpverlening.2 Aan de hand van de volgende ziektegeschiedenissen wordt dagbehandeling…

Auteursinformatie

Verpleeghuis De Bieslandhof, Postbus 5014, 2600 GA Delft.

Dr.H.J.M.Cools, verpleeghuisarts; drs.M.J.M.Nuijens, psycholoog.

Contact dr.H.J.M.Cools

Ook interessant

Reacties