Crisisbed

Toosje Valkenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2116

Elf! Elf labels voor crisisbedden die de huisarts in nood voor zijn patiënten nodig kan hebben. Zo heb je niet alleen eerstelijnsverblijf (ELV) voor laag en hoog complex en palliatieve zorg, maar ook ‘WLZ-bedden’ voor patiënten met een psychogeriatrische aandoening (met en zonder IBS), dementie en zeer ernstige gedragsproblematiek, en…

Auteursinformatie

Toosje Valkenburg is huisarts in de Bilt en zet zich in voor Dappere Dokters en optimale zorg. Zij is een van de 5 vaste columnisten van het NTvG.

Contact T. Valkenburg (tvalkenburg@ghcdebilt.nl)

Ook interessant

Reacties