Covid-19 versus griep: appels met appels vergelijken

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4740

artikel

Dat covid-19 niet zomaar een griepje is, is inmiddels wel duidelijk, maar de vergelijking kent doorgaans een hoog appels-met-perengehalte. Amerikaanse onderzoekers besloten om de ernst van beide ziektebeelden eens goed naast elkaar te leggen in een ‘appels-met-appelsvergelijking’ (BMJ. 2020;371:m4677). Hieruit bleek dat een ziekenhuisopname voor covid-19 zo’n 5 keer dodelijker is dan een ziekenhuisopname voor seizoensgriep.

De onderzoekers van Veterans Affairs in Saint Louis (Verenigde Staten) keken alleen naar opgenomen patiënten, omdat van deze groep betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. De vergelijking heeft dus geen betrekking op mild verlopende griep of covid-19.

In de periode 1 februari-17 juni 2020 waren 3641 patiënten met een positieve SARS-CoV-2-test opgenomen in ziekenhuizen van Veterans Affairs, het zorgsysteem voor Amerikaanse veteranen. Zij werden vergeleken met patiënten die in de periode 2017-2019 waren opgenomen met een positieve test voor influenza (n = 12.676). Patiënten met covid-19 waren gemiddeld iets jonger (69 vs. 70 jaar), vaker Afro-Amerikaans (50 vs. 22%), hadden vaker dementie en diabetes mellitus, maar minder vaak chronisch longlijden, kanker of hart- en vaatziekten en ze rookten minder.

Binnen 60 dagen na opname overleed 18,6% van de patiënten met covid-19, tegenover 5,3% van de patiënten met griep. Na correctie voor mogelijk beïnvloedende factoren kwamen de onderzoekers tot een gecorrigeerde hazardratio van 4,97 (95%-BI: 4,42-5,58), ofwel een oversterfte van 15-19 per 100 patiënten als je covid-19 vergelijkt met griep. Ook beademing en IC-opname kwamen meer voor bij covid-19.

Vooral voor 75-plussers en Afro-Amerikanen was covid-19 gevaarlijker dan griep, met respectievelijk 21 en 25 meer overlijdens per 100 opgenomen patiënten. De grootste risicofactoren waren dementie voor 75-plussers en obesitas, chronische nierziekte en diabetes mellitus voor Afro-Amerikanen.

Hoewel de resultaten in de vele sensitiviteitsanalyses onveranderd bleven, kunnen de onderzoekers alleen iets zeggen over de appels in deze appels-met-appelsvergelijking. En dat waren opgenomen veteranen, van wie 95% man was en twee derde blank.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19

Ook interessant

Reacties

Lodewijk
Cobben

Het oorspronkelijke manuscript in BMJ heeft als title: "Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study". Het gaat dus over een vergelijking tussen een groep patienten met COVID-19 en seizoensgebonden griep. Dat dit toch wel appels met peren vergelijken is geven de auteurs zelf ook al deels aan. Een belangrijk onderscheid tussen de 2 groepen is natuurlijk dat in de influenzagroep ook patienten zitten die in hun leven al een keer een vorm van influenza hebben doorgemaakt, in de Covid-groep is dit niet waarschijnlijk. Ook is de behandeling van influenza bekender en van Covid-19 nog in beginstadium.

Dus de opmerking : "dat covid-19 niet zomaar een griepje is, is inmiddels wel duidelijk", vind ik niet juist en tendentieus. Beter zou zijn: "een primaire infectie met covid-19 is niet zomaar een secundaire infectie met influenza".

Lodewijk Cobben, radioloog, Haaglanden Medisch Centrum