‘Covid-19-vaccinatie zwangeren raadzaam’

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5074

Een infectie met SARS-CoV-2 tijdens de zwangerschap brengt bij ongevaccineerde vrouwen vaker ernstige complicaties met zich mee dan bij gevaccineerde vrouwen. Britse onderzoekers onderstrepen met de resultaten van een grote populatiestudie in Nature Medicine het belang van covid-19-vaccinatie voor zwangeren.

artikel

Dat zwangere vrouwen een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van covid-19 is al enige tijd bekend. Het feit dat zwangere vrouwen waren uitgesloten van deelname aan covid-19-vaccinatietrials maakte een onderbouwd vaccinatieadvies voor deze groep lastig toen de vaccinatiecampagne eenmaal startte. Postmarketingstudies bieden nu steeds meer inzichten. De onderzoekers analyseerden gegevens over SARS-CoV-2-infecties en vaccinaties van zwangere Schotse vrouwen sinds de start van de vaccinatiecampagne (Nature Med. 2022; online 13 januari).

Voor hun prospectieve cohortonderzoek koppelden ze de gegevens van alle zwangere vrouwen aan de nationale gegevens van covid-19-vaccinaties en geregistreerde SARS-CoV-2-infecties. In de periode 1 december 2020-31 oktober 2021 zijn in Schotland in totaal 25.917 (vooral mRNA-)vaccins toegediend tijdens 18.399 zwangerschappen. In de laatste maand van de studieperiode was ongeveer 1 op de 3 zwangeren er volledig gevaccineerd, tegenover ruim drie kwart van alle vrouwen.

Er waren in de hele periode 4950 SARS-CoV-2-infecties gedocumenteerd tijdens de zwangerschap; 74,4% van deze vrouwen (95%-BI: 76,2-78,6) waren ongevaccineerd ten tijde van de diagnose. Van de 823 zwangere vrouwen die vanwege covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, was 90,9% (95%-BI: 88,7-92,7) niet gevaccineerd. Bij de 104 IC-opnamen was dat zelfs 98% (95%-BI: 92,5-99,7).

Van de 711 geboorten die < 28 dagen na een vastgestelde SARS-CoV-2-infectie van de moeder plaatsvonden, waren er 16,6% preterm (95%-BI: 13,7-19,8) versus een totaal pandemisch vroeggeboortepercentage van 8 (95%-BI: 7,8-8,1). In totaal zijn er 11 baby’s doodgeboren en overleden er 8 < 28 dagen na de geboorte: allen bij moeders die ongevaccineerd waren ten tijde van hun SARS-CoV-2-infectie. De onderzoekers hadden geen toegang tot de medische gegevens en konden dus niet met zekerheid stellen dat covid-19 direct of indirect aan deze overlijdens heeft bijgedragen.

De EMA concludeerde onlangs uit een review ook al dat de effectiviteit van mRNA-vaccins bij zwangere vrouwen vergelijkbaar is met die bij vrouwen die niet zwanger zijn, en dat de vaccins daarnaast geen verhoogd risico op perinatale complicaties veroorzaken.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties