COPD en COVID-19: extra benauwend

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4539

artikel

COVID-19-patiënten met onderliggende COPD hebben een 4 keer zo hoog risico op een ernstig ziektebeloop als patiënten zonder COPD, en voor rokers lijkt dit risico ook wat verhoogd. Dat is de conclusie van een recente meta-analyse in het Journal of Medical Virology (2020; online 15 april). De bevindingen komen misschien niet als een verrassing en lijken misschien zelfs een beetje een open deur, maar de publicaties wezen tot nu toe niet altijd in dezelfde richting.

Het was al wel bekend dat bepaalde comorbiditeiten geassocieerd zijn met een ernstiger ziektebeloop bij COVID-19. Of ook COPD-patiënten en rokers meer risico lopen, was nog niet duidelijk. Chinese onderzoekers hebben nu een systematische literatuurstudie verricht met artikelen die in de periode december 2019-22 maart 2020 zijn gepubliceerd. Zij includeerden 11 studies die vrijwel allemaal in Azië plaatsvonden. 1 van de publicaties vermeldde alleen de rookgeschiedenis, 4 alleen de COPD-status en 6 zowel de rookgeschiedenis als de COPD-status.

Van de 2002 COVID-19-patiënten, hadden er 334 een ernstig ziektebeloop. De gepoolde oddsratio (OR) voor COPD en het ontwikkelen van ernstige COVID-19 was 4,38 (95%-BI: 2,34-8,20). Voor roken en ernstige COVID-19 was de gepoolde OR 1,98 (95%-BI: 1,29-3,05), maar dit effect bleek vooral door 1 studie te komen: exclusie van deze studie resulteerde in een OR van 1,55 (95%-BI: 0,83-2,87). Ook dient hierbij vermeld te worden dat dat de meeste publicaties niet aangaven hoe lang de patiënten al rookten.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties