Clinisch onderzoek van voor ulcus ventriculi of ulcus duodeni geopereerde patiënten, geruimen tijd na de operatie

Onderzoek
Jong, Jac.J. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:3242-3