Chronische, onverklaarde pijn: van klacht naar doel
Open

Klinische les
07-04-2000
J. van Gijn, W.F.W. Bierman, C. Zuketto en H.G.M. Rooijmans

Dames en Heren,

Er zijn veel patiënten met onbegrepen pijnklachten. Iedere huisarts en iedere specialist kan zich moeiteloos voorbeelden voor de geest halen. Om hoeveel patiënten het precies gaat, zal men vergeefs nazoeken in leerboeken. Deze patiënten zijn immers niet in te delen bij een bepaald orgaansysteem of een omschreven syndroom. Ook in de opleiding tot arts en specialist wordt deze categorie vaak doodgezwegen. Diezelfde onbekendheid zorgt ervoor dat dergelijke patiënten, als zij eenmaal verwezen zijn, van de ene naar de andere specialist blijven zwerven. Sommigen van hen raken gaandeweg ernstig geïnvalideerd. Het zou daarom te wensen zijn dat iedere specialist ook een beetje generalist blijft en het niet laat bij ‘Ik kan op mijn gebied niets bij u vinden’. Dan kunnen specialisten de huisarts helpen om patiënten met onverklaarde klachten weer in het rechte spoor te krijgen. De volgende ziektegeschiedenissen illustreren dat dit niet altijd een ijdele hoop is.

Patiënt A, een vrouw ...