Chirurgische tuberculose, behandeld met antituberculeus vaccine van Martinotti

Onderzoek
Binsbergen, W.A.A. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:1110