Chirurgische therapie van bronchiëctasieën

Klinische praktijk
Angelina L.P. Pieters
Alexander P.W.M. Maat
Henk C. Hoogsteden
Menno M. van der Eerden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8928
Abstract

Dames en Heren,

Bronchiëctasieën worden gekenmerkt door abnormale dilatatie van de luchtwegen en recidiverende luchtweginfecties (exacerbaties). Deze exacerbaties bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van leven.1 Recentelijk is aangetoond dat het gebruik van macrolide-antibiotica resulteert in een reductie van het aantal exacerbaties.2 Maar bij recidiverende exacerbaties en persisterende klachten ondanks maximale conservatieve en medicamenteuze therapie kan een chirurgische resectie van de bronchiëctasieën voor bepaalde patiënten een definitieve oplossing zijn.3,4 Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen demonstreren we de plaats van chirurgie bij de behandeling van patiënten met bronchiëctasieën.

Patiënt A, een 57-jarige vrouw, had last van hoesten met opgave van groen sputum en het gevoel weinig energie te hebben. Ze werd op de polikliniek Longziekten vervolgd vanwege bronchiëctasieën. Haar voorgeschiedenis vermeldde dat ze op 14-jarige leeftijd een resectie van de middenkwab en de lingula had ondergaan wegens gelokaliseerde bronchiëctasieën en een hoge ziektelast. Deze ingreep…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Longziekten: A.L.P. Pieters, medisch student; prof.dr. H.C. Hoogsteden en dr. M.M. van der Eerden, longartsen.

Afd. Thoraxchirurgie: dr. A.P.W.M. Maat, thoraxchirurg.

Contact dr. M.M. van der Eerden (m.vandereerden@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. Winnifred van Lankeren, radioloog, Erasmus MC, beoordeelde de radiologische beelden. Dr. Marleen Bakker en drs. Rogier Hoek, longartsen, Erasmus MC, gaven commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Angelina L.P. Pieters ICMJE-formulier
Alexander P.W.M. Maat ICMJE-formulier
Henk C. Hoogsteden ICMJE-formulier
Menno M. van der Eerden ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties