Chirurgische behandeling van de longtuberculose bij kinderen

Onderzoek
Scalongne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:2832