'Categorie V': Arbeidsongeschikt wegenspsychische stoornissen

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1668

‘Categorie V’: Arbeidsongeschikt wegenspsychische stoornissen.

– Onder deze titel zal op 16 november a.s. het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) zijn najaarsconferentie houden in het Congrescentrum Engels te Rotterdam.

Inlichtingen verstrekken: S.Aarts en mw.D.Admiraal, NcGv, Postbus 5103, 3502 JC Utrecht; tel. 030-935141.

Ook interessant

Reacties