Budesonide versnelt wellicht covid-19-herstel

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4970

artikel

Thuis uitziekende covid-19-patiënten die budesonide inhaleren, knappen mogelijk iets sneller op dan mensen bij wie alleen de symptomen van covid-19 bestreden worden – denk aan koortsbestrijding met antipyretica. Om 1 ziekenhuisopname te voorkomen, moeten dan wel ongeveer 50 patiënten met deze inhalatiecorticosteroïden behandeld worden. Dat blijkt uit de PRINCIPLE-trial, die onlangs gepubliceerd werd in The Lancet (2021; online 10 augustus).

In de periode 27 november 2020-31 maart 2021 randomiseerden de Britse onderzoekers 4700 van covid-verdachte patiënten naar 3 verschillende groepen: geïnhaleerde budesonide, standaardzorg (symptoombestrijding) of andere behandelingen. Alleen patiënten van ≥ 65 jaar of ≥ 50 jaar met co-morbiditeiten konden worden geïncludeerd. Een groot aantal potentiële deelnemers (n = 2170) werd uiteindelijk overigens niet geïncludeerd, de meesten van hen omdat ze bij nader inzien negatief testten voor SARS-CoV-2. De onderzoekers analyseerden 787 deelnemers in de budesonidegroep, 1069 deelnemers in de groep met standaardzorg en 674 deelnemers in de groep die een andere behandeling kreeg.

Patiënten die gedurende 14 dagen tweemaal daags 800 µg budesonide inhaleerden, herstelden naar eigen zeggen bijna 3 dagen eerder (mediaan 11,8 dagen, 95%-BI: 10,0-14,1) dan patiënten die standaardzorg kregen (mediaan 14,7 dagen, 95%-BI: 12,3-18,0). Het risico om alsnog in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden was in de budesonidegroep overigens niet lager dan in de standaardzorggroep (oddsratio: 0,75; 95%-BI 0,55-1,03). De onderzoekers verklaren dit laatste door de snelle afname van het aantal ziekenhuisopnamen en een lagere sterfte in maart en april 2021, die beide te danken waren aan een toenemende vaccinatiegraad en lockdownmaatregelen.

Hoewel patiënten iets sneller leken te herstellen, zijn de resultaten van deze ene trial niet voldoende om een groot aantal thuis uitziekende patiënten budesonide voor te schrijven. Bovendien ligt de ‘number-needed-to-treat’ voor ziekenhuisopnames in dit geval wel erg hoog.

Ook internist-infectioloog Mark de Boer (LUMC) plaatst kanttekeningen bij het onderzoek. Zo wijst hij erop dat ‘herstel’ in de PRINCIPLE-trial door patiënten zelf gerapporteerd werd. Omdat de patiënten zelf wisten dat ze budesonide kregen, vraagt hij zich af of er geen sprake is van een placebo-effect.

Het NHG kan, op basis van de eerder verschenen preprint, nog geen aanbevelingen doen voor of tegen het gebruik van inhalatiecorticosteroïden. Het is nog onbekend wanneer nieuwe aanbevelingen gedaan worden, laat een woordvoerder weten.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties