Bloeddrukmeting op basis van de polsgolf-transittijd

Nieuwe technieken
04-02-2019
Christina Hahnen en Noud van Helmond

Samenvatting

De bloeddruk wordt al meer dan 100 jaar gemeten met een manchet. Recentelijk zijn verschillende apparaten en smartphone-applicaties beschikbaar gekomen die de bloeddruk zonder een manchet meten op basis van de polsgolf-transittijd (PTT). Deze metingen zijn gebaseerd op de inverse relatie tussen de bloeddruk en de PTT. PTT is de tijd tussen een QRS-complex op een ecg en de aankomst van een polsgolf in bijvoorbeeld een vinger, die gemeten kan worden met fotoplethysmografie. Omdat deze metingen relatief gebruiksvriendelijk zijn vergeleken met bloeddrukmetingen met een manchet, zou deze techniek eraan kunnen bijdragen dat patiënten gemakkelijker zelf hun bloeddruk kunnen meten. De eerste validatiestudies lijken echter te suggereren dat bloeddrukmetingen op basis van de PTT niet nauwkeurig zijn. Gezien de huidige ontwikkeling van PTT-bloeddrukmeters is het aannemelijk dat artsen in toenemende mate te maken zullen krijgen met dit type bloeddrukmeting. Voorlopig lijkt het verstandig om PTT-bloeddrukmeter niet aan te raden aan patiënten en om metingen met deze bloeddrukmeters niet te gebruiken bij diagnostische en therapeutische beslissingen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing