Bloeddrukmeting op basis van de polsgolf-transittijd

Klinische praktijk
Christina Hahnen
Noud van Helmond
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3408
Abstract

Bijdragen in de rubriek ‘Nieuwe technieken’ gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

De bloeddruk wordt al meer dan 100 jaar gemeten met een manchet. Recentelijk zijn verschillende apparaten en smartphone-applicaties beschikbaar gekomen die de bloeddruk zonder een manchet meten op basis van de polsgolf-transittijd (PTT). Deze metingen zijn gebaseerd op de inverse relatie tussen de bloeddruk en de PTT. PTT is de tijd tussen een QRS-complex op een ecg en de aankomst van een polsgolf in bijvoorbeeld een vinger, die gemeten kan worden met fotoplethysmografie. Omdat deze metingen relatief gebruiksvriendelijk zijn vergeleken met bloeddrukmetingen met een manchet, zou deze techniek eraan kunnen bijdragen dat patiënten gemakkelijker zelf hun bloeddruk kunnen meten. De eerste validatiestudies lijken echter te suggereren dat bloeddrukmetingen op basis van de PTT niet nauwkeurig zijn. Gezien de huidige ontwikkeling van PTT-bloeddrukmeters is het aannemelijk dat artsen in toenemende mate te maken zullen krijgen met dit type bloeddrukmeting. Voorlopig lijkt het verstandig om PTT-bloeddrukmeter niet aan te raden aan patiënten en om metingen met deze bloeddrukmeters niet te gebruiken bij diagnostische en therapeutische beslissingen.

Auteursinformatie

Thomas Jefferson University, afd. Anesthesiologie, Philadelphia, Verenigde Staten: C. Hahnen, BSc, student biomedische wetenschappen (tevens: Radboud Universiteit, faculteit Biomedische Wetenschappen, Nijmegen); Cooper University Hospital, afd. Anesthesiologie, Camden, Verenigde Staten: drs. N. van Helmond, arts-onderzoeker.

Contact N. van Helmond (vanhelmond-noud@cooperhealth.edu)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: de Hartstichting maakte dit artikel mede mogelijk met een studentenbeurs (nr. 2018SB004). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Christina Hahnen ICMJE-formulier
Noud van Helmond ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties