Bezoek aan de orthopaedische cliniek, het Instituto Rizzoli te Bologna

Colaço Belmonte, A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:3203-5