Bestrijding van de tuberculose van het rundvee in Nederland

Sluiter, E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2184