Beslissing van het Medisch Tuchtcollege in eersten aanleg te Amsterdam, d.d. 27 maart 1935

Perspectief
Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:3657-8