Behandeling van juveniele chronische artritis met sulfasalazine

Onderzoek
R.M. van Soesbergen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:57
Download PDF

Ziektemodificerende antirheumatica (DMARD's) worden frequent gebruikt bij de behandeling van juveniele chronische artritis (JCA). Er zijn slechts weinig placebogecontroleerde onderzoeken voorhanden. De Nederlandse Werkgroep voor Kinderreumatologie heeft een dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek verricht met sulfasalazine.1 Er voldeden 69 patiënten aan de JCA-criteria volgens de European League Against Rheumatism (EULAR), van wie 37 met oligo- en 32 met polyarticulaire JCA. De leeftijd varieerde van 2-18 jaar. De ziekte diende vóór het 16e levensjaar begonnen te zijn. Inclusie geschiedde wanneer er minstens één gewricht met actieve artritis (zwelling of functiebeperking met pijn bij bewegen of druk) was en er onvoldoende effect na minstens 3 maanden behandeling met niet-steroïde anti-inflammatoire medicijnen (NSAID's) was. De sulfasalazine- (n = 35) en de placebogroep (n = 34) waren demografisch en klinisch goed vergelijkbaar.

Bij 83 was de therapietrouw > 80 en 75 voltooide het onderzoek. Statistisch significante verbetering in de sulfasalazine- ten opzichte van de placebogroep werd gezien in aantal en ernst van de gezwollen gewrichten, totale activiteitsscore (door wie dan ook gemeten: patiënten, ouders of artsen), de BSE en de C-reactiefproteïne(CRP)-spiegels. De verbeteringen waren al na 4 weken therapie aantoonbaar, verdere verbetering trad in de eerste 3 maanden op met een handhaving van het effect tot 24 weken. Er was geen verschil in effect tussen patiënten met oligo- en polyarticulaire JCA. De sulfasalazinegroep toonde ook een positiever effect bij de radiologische scores dan de placebogroep, zij het niet significant.

Er werden veel bijwerkingen gemeld: in 86 van de sulfasalazine- en in 85 van de placebogroep. Tien patiënten uit de sulfasalazinegroep staakten daarom hun deelname. Onder deze patiënten waren er 3 met een ontstane IgA-deficiëntie. IgA-deficiëntie ten gevolge van sulfasalazine op de kinderleeftijd is nog niet eerder gemeld. Bij één patiënt waren er ernstige bijwerkingen. Bij alle patiënten verdwenen de bijwerkingen na het staken. Van de placebogroep stopten 7 patiënten; 3 wegens ineffectiviteit, 4 om andere redenen.

De resultaten van dit eerste placebogecontroleerde onderzoek tonen aan dat sulfasalazine effectief en veilig is bij de behandeling van JCA, hoewel eenderde van de patiënten het middel niet goed tolereerde.

Literatuur
  1. Rossum MAJ van, Fiselier TJW, Franssen MJAM, ZwindermanAH, Cate R ten, Suylekom-Smit LWA van, et al. Sulfasalazine in the treatmentof juvenile chronic arthritis. A randomized, double-blind,placebo-controlled, multicenter study. Arthritis Rheum1998;41:808-16.

Gerelateerde artikelen

Reacties