Art. 109 versus art. 69 Ongevallenwet 1921

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:2513-5