Nederlandse perspectieven

Als het bewustzijn niet meer terugkeert

Perspectief
Willemijn S. van Erp
Jan C.M. Lavrijsen
Raymond T.C.M. Koopmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D108
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In de tekst en in de leerpunten staat dat 39% van de veronderstelde niet-responsieve patiënten toch tekenen van bewustzijn liet zien. Dit moet 41% zijn.

Het niet-responsief waaksyndroom (NWS), voorheen bekend onder de naam ‘vegetatieve toestand’,1 is een van de meest dramatische uitkomsten voor patiënten met acuut hersenletsel. Na een periode van coma opent een patiënt met het NWS de ogen spontaan en ademt zelfstandig, maar vertoont uitsluitend reflexmatige reacties zonder objectiveerbare tekenen van bewustzijn.2

In maart 2016 besteedde het wereldcongres van de International Brain Injury Association in Den Haag volop aandacht aan patiënten met het NWS en hun naasten. Terecht, want hoewel het NWS al sinds de jaren 90 onderwerp is van maatschappelijk debat, bestaan er nog veel kennislacunes. Zo is de epidemiologie van het NWS grotendeels onbekend. Van de prevalentie zijn in de meeste landen alleen schattingen voorhanden.3 Ons land vormt hierop een positieve uitzondering. Al in 1985 publiceerden collega’s in het NTvG voor het eerst over de Nederlandse populatie met het NWS, destijds 53 patiënten.4 In 2003 vond…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

W.S. van Erp, aios ouderengeneeskunde en promovendus (tevens: University of Liège, Coma Science Group, Cyclotron Research Center and Neurology Department, Luik, België).

Dr. J.C.M. Lavrijsen, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker.

Prof.dr. R.T.C.M. Koopmans, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg (tevens: De Waalboog, specialistisch zorg- en behandelcentrum Joachim en Anna, Groesbeek en UKON: Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen.)

Contact W.S. van Erp (willemijn.vanerp@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Willemijn S. van Erp ICMJE-formulier
Jan C.M. Lavrijsen ICMJE-formulier
Raymond T.C.M. Koopmans ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties