Alcohol als vaatverwijdend middel

Onderzoek
Geerling, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1967;111:1932