Aantal ziekenhuisbedden en verplegenden in ziekenhuizen in Nederland

Muntendam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1570-1