Aantal potentiële hoornvlies-, hartklep-, bot- en huiddonors in vijf Nederlandse ziekenhuizen veel groter dan aantal daadwerkelijke donors

Onderzoek
K.J. Jager
C.C. van der Pol
E.C.M. Ooms
S.I. Lim
H.H. Kaptijn
G.G. Persijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:614-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatting van het aantal potentiële hoornvlies-, hartklep-, bot- en huiddonors onder in ziekenhuizen overleden patiënten en vergelijking met het aantal daadwerkelijke donors.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Vijf ziekenhuizen in West-Nederland.

Methode

In statusonderzoek over 1989 werd beoordeeld of overledenen op medische gronden geschikt zouden zijn als hoornvlies-, hartklep-, bot- of huiddonor aan de hand van de criteria, gehanteerd door de Stichtingen Eurotransplant en Bio Implant Services en de huidbank van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Kinderen jonger dan 4 weken werden buiten beschouwing gelaten.

Resultaten

Van de in totaal 2369 overledenen konden 2150 statussen worden ingezien (90,8). De gemiddelde leeftijd van de overledenen bedroeg 69,5 jaar (SD: 17,0). Van hen was 72 geschikt als hoornvliesdonor; 6,8 van deze groep was daadwerkelijk donor geweest. De cijfers voor hartklepdonors waren respectievelijk 4,3 en 9,7, voor botdonors 2,7 en 0. Over het aantal potentiële huiddonors kon geen uitspraak worden gedaan, omdat enige voor de beoordeling noodzakelijke gegevens ontbraken.

Bij extrapolatie naar het totaal van alle in 1989 in Nederlandse ziekenhuizen overleden patiënten bedroeg het aantal potentiële hoornvliesdonors 35.046, het aantal potentiële hartklepdonors 2093 en het aantal potentiële botdonors 1314.

Conclusie

Slechts een fractie van het aantal potentiële donors werd daadwerkelijk als donor aangemeld. Daardoor zijn er nog steeds wachtlijsten voor weefseltransplantatie.

Auteursinformatie

Stichting Bio Implant Services, Leiden.

Mw.K.J.Jager; mw.C.C.van der Pol en H.H.Kaptijn, medisch studenten.

Westeinde Ziekenhuis, afd. Pathologie, Den Haag.

Dr.E.C.M.Ooms, patholoog.

Universiteit van Amsterdam, faculteit der Geneeskunde, Amsterdam.

Mw.S.I.Lim, medisch student.

Stichting Eurotransplant, Leiden.

Dr.G.G.Persijn, immunoloog.

Contact mw.K.J.Jager, Pieter A.van Heijningestraat 3, 1035 SV Amsterdam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties