Adverteren

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is een algemeen medisch vaktijdschrift dat het beste Nederlandse geneeskundig onderzoek publiceert, nadat het door erkende vakgenoten is beoordeeld.

De redactie van het NTvG selecteert bijdragen van auteurs op wetenschappelijk niveau, begrijpelijkheid, onafhankelijkheid, nieuwswaarde en specialisme overstijgend belang voor de verspreiding van kennis van de geneeskunde in de maatschappelijke context onder de medici in Nederland.
De missie van het NTvG is de kennis van de geneeskunde in Nederland bevorderen door hoogwaardige en tijdige publicatie van belangrijke ontwikkelingen, een forum zijn voor het verspreiden en bespreken van nieuws en het aan de orde stellen van wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen die van belang zijn voor de geneeskunde en de gezondheidszorg in Nederland.

Meer informatie over adverteren in het NTvG, op de site en in de nieuwsbrief vindt u hier: http://adverteren.bsl.nl/onze-producten/nederlands-tijdschrift-voor-geneeskunde/

De advertentie-exploitatie voor het NTvG wordt verzorgd door Springer Media B.V.

Adresgegevens
Bohn Stafleu van Loghum / Springer Media B.V.
Walmolen 1, 3994 DL Houten
Postbus 246, 3990 GA, Houten
Telefoon: 030–638 38 38
Fax: 030–638 39 96
E-mail: media.marketing@bsl.nl
Web: www.bsl.nl