Wijst dit op covid-19?

Gepubliceerd:

375 deelnemers

Bij covid-19 kunnen zich huidafwijkingen voordoen. De meeste van deze huidafwijkingen zijn vrij aspecifiek.

Welke van onderstaande aandoeningen lijkt echter specifiek gerelateerd aan een covid-19-infectie?
Antwoord