Wel of niet beademen?

Gepubliceerd:

324 deelnemers

Je wordt met spoed bij je 56-jarige COPD-patiënt geroepen. Hij heeft sedert twee dagen een exacerbatie met infectie en wordt daarvoor behandeld. Hij krijgt: antibiotica, bronchodilatatie, ontstekingsremming en 15 l 60-80% O2 per minuut via een non-rebreathing-masker. Sinds 15 minuten is zijn perifere zuurstofverzadiging 86%, met CO2-stapeling en tachypneu (30/min).

Je besluit in overleg met de intensivist niet-invasieve beademing (NIV) te starten om invasieve beademing te vermijden.

Hoe beoordeel je het succes van de niet-invasieve beademing?
Antwoord