Wat zijn de regels rond een ontslagbrief?

Gepubliceerd:

321 deelnemers

Na een ziekenhuisopname dient de ontslagbrief binnen <24 uur aan de verwijzer(s) te worden verstuurd en patiënt moet bij ontslag de brief op papier meekrijgen. Is dit correct?
Antwoord