Wat was de grootste medische hype?

Gepubliceerd:

421 deelnemers

De laatste NTvG van het jaar is een themanummer ter lering en vermaak over ‘medische hypes’; ziektes of therapieën die kortstondig buitensporig veel aandacht trokken. 

Welke medische hype van de afgelopen decennia veroorzaakte het meeste rumoer?
Antwoord