Wat was de grootste medische hype?

Week 51 - 2020, aantal deelnemers: 1368

De laatste NTvG van het jaar is een themanummer ter lering en vermaak over ‘medische hypes’; ziektes of therapieën die kortstondig buitensporig veel aandacht trokken. 

Welke medische hype van de afgelopen decennia veroorzaakte het meeste rumoer?
Deel deze quiz