Wanneer kan die katheter eruit?

Week 23 - 2021, aantal deelnemers: 994

Een 60-jarige man heeft een pneumonie. Daarnaast heeft hij een acute urineretentie van een liter, waarvoor hij een verblijfskatheter krijgt. Met antibiotica knapt hij snel op en die katheter wil hij zo snel mogelijk kwijt.

Welke van de volgende beweringen is juist?
Deel deze quiz