Wanneer heeft opereren bij zenuwletsel zin?

Gepubliceerd:

393 deelnemers

In sommige situaties kan chirurgische interventie herstel bij zenuwletsel bevorderen.

Voor welke situaties geldt dat?
Antwoord