Wanneer heeft opereren bij zenuwletsel zin?

Gepubliceerd:

217 deelnemers

In sommige situaties kan chirurgische interventie herstel bij zenuwletsel bevorderen.

Voor welke situaties geldt dat?
Antwoord