Wanneer heeft opereren bij zenuwletsel zin?

Week 42 - 2020, aantal deelnemers: 613

In sommige situaties kan chirurgische interventie herstel bij zenuwletsel bevorderen.

Voor welke situaties geldt dat?
Deel deze quiz