Waar komt dat verhoogde kalium vandaan?

Gepubliceerd:

2497 deelnemers

D6040_F0

Je verricht laboratoriumonderzoek bij een patiënte die is opgenomen met een longembolie, mogelijk als complicatie van een ernstige polycythaemia vera (hoge trombocyten, leukocyten en hematocriet). Ze wordt behandeld met laag-molecuulgewicht heparine (LMWH). Ze is moeilijk te prikken, maar uiteindelijk lukt het een stolbuis af te nemen. Het serumkaliumgehalte blijkt verhoogd: 6,3 mmol/l.

Wat doe je nu?

Antwoord